Traducatori

Lista de traducatori
În Canton Ticino si Grigioni nu exista o lista oficiala a traducatorilor autorizati pentru limba romana. Singurul traducator autorizat (sunt si altii dar fara credentiale oficiale) cunoscut ca atare este: IRINA CONSTANTINESCU Via Sottochiesa 6533 Lumino Tel. 076 679 69 01   Aceasta adresa este cu titlu indicativ, acest Consulat nu-si însuseste nicio responsabilitate. Co...