Sistemul medical


Asigurarea medicală este obligatorie în Elveţia. Vă recomandăm să încheiaţi o asigurare medicală de călătorie şi de viaţă, pentru întreaga durată a deplasării. În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul elveţian al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare. Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

Începând cu 1 iunie 2009, prevederile Regulamentului Consiliului European nr.1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii, şi ale Regulamentului Consiliului nr.574/72/CEE, care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului 1408/71/CEE, sunt aplicabile şi în relaţia România-Elveţia.

Regimul medicamentelor

Drogurile de orice tip şi substanţele dopante sunt interzise atât la intrarea în Elveţia, cât şi la ieşire. Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală.

Reglementări vamale

Regulamentul vamal elveţian conţine reglementări similare cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene. Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: ţigări 200 bucăţi; 1 litru băuturi alcoolice; cadouri / suveniruri în valoare de maxim 200 CHF; alte obiecte în valoare de maxim 100 CHF.
Atenţie! Elveţia îşi rezervă dreptul de a efectua controale asupra persoanelor, documentelor de călătorie, mijloacelor de transport auto şi bagajelor, atât la frontiere, cât şi pe teritoriul naţional. În cazul în care fac obiectul unui astfel de control, recomandăm cetăţenilor români să coopereze cu autorităţile poliţieneşti şi să se supună legislaţiei locale în vigoare.

Regimul animalelor de companie

Este permisă intrarea animalelor de companie (câini şi pisici), dacă acestea sunt însoţite de un certificat de origine şi de sănătate conţinând datele de identitate ale animalelor şi proprietarilor şi care atestă că animalele sunt sănătoase şi vaccinate antirabic.
Siguranţă şi criminalitate
Elveţia este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini;
Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă;
În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei;
Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).
În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei.
În cazul pierderii documentelor de identitate româneşti, se recomandă sesizarea neîntârziata atât a biroului local de poliţie, cât şi Secţia consulară a Ambasadei României la Berna.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor elveţiene, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

117 – Serviciul de urgenţe politie
118 - Serviciul de urgenţe pompieri
144 - Serviciul de urgenţe salvare
140 - Urgenţe rutiere

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Elveţia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări. Elveţia nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional. Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile elveţiene şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).