Condiţii privind traficul auto


Circulaţia auto: În Elveţia, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta. La intrarea in Elveţia este posibilă verificarea stării autoturismului, astfel încât, acesta sa corespundă normelor tehnice conform reglementarilor legale elveţiene. La cererea autorităţilor de frontieră se vor prezenta documentele autoturismului, dovada proprietăţii, talonul de înmatriculare şi asigurarea (cartea verde). Accesul pe autostrăzi se face în baza unei vignete, valabile pentru un an calendaristic şi care se procură contra cost (40 CHF) de la punctele de trecere a frontierei, benzinării sau oficii poştale. Vigneta se lipeşte în mod obligatoriu pe parbrizul maşinii.

•    Starea drumurilor: Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.
•    Folosirea telefonului mobil la volan: Este interzisă.
•    Centura de siguranţă: Este obligatorie.
•    Limite de viteză admise:
•    30 - 50 km/h în localităţi;
•    80 km/h pe drumurile principale;
•    120 km/h pe autostrăzi.
•    Depăşirea vitezei legale admise se sancţionează, după caz, contravenţional sau penal.

Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului:
Pe teritoriul Elveţiei deţinerea, utilizarea şi comercializarea aparatelor de detectare a radarelor, precum şi a celor antiradar este total interzisă, constituind infracţiune şi pedepsindu-se conform legislaţiei cantonale.
Permisul de conducere:
Nu intră sub incidenta Acordului de Liberă Circulaţie a Persoanelor. În principiu, permisul de conducere românesc este recunoscut în Elveţia. Totuşi, pentru cetăţenii care dobândesc rezidenţa pe teritoriul elveţian, este necesară contactarea cantonului de reşedinţă în vederea verificării legislaţiei locale.

Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie:
Atenţie! Indiferent de gravitatea accidentului trebuie anunţată poliţia locală. Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

•    133 - Serviciul de urgenţe poliţie
•    144 - Serviciul de urgenţe salvare
•    120 – Serviciul de urgenţe trafic

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte implicată, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde. Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.