Conditii generale


Atentie! Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ambasadei pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Condiţii generale de intrare şi regim de şedere în Confederaţia Elveţiană
Cetăţenii români pot călători în Elveţia cu paşaportul sau cu cartea de identitate emise de autorităţile române. Ambele categorii de documente trebuie să fie valabile încă cel puţin şase luni de la data intrării pe teritoriul elveţian.

•    În atenţia cetăţenilor români care călătoresc în Elveţia pentru o perioadă de până la 3 luni:
Pentru şederea în Elveţia pentru o perioadă de până la 3 luni (90 de zile), nu este nevoie de permis de şedere. Autorităţile elveţiene pot solicita asigurarea de sănătate şi proba deţinerii mijloacelor financiare necesare întreţinerii în perioada şederii pe teritoriul elveţian.
•    În atenţia cetăţenilor români care intenţionează să staţioneze în Elveţia pentru o perioadă de timp care depăşeşte de 3 luni:
Dacă doriţi să rămâneţi în Elveţia mai mult de 3 luni, indiferent de motivul şederii, aveţi nevoie de o autorizaţie de sejur eliberată de autoritatea locală competentă (canton). Nu omiteţi faptul că, în această situaţie, trebuie să vă anunţaţi şederea în Elveţia la autorităţile cantonale în termen de cel mult 40 de zile calendaristice de la data intrării pe teritoriul elveţian.